Leren over Molukse geschiedenis en cultuur

Molukse Voetstappen is een online kennisbank waar iedereen, met en zonder Molukse roots, terecht kan voor educatief materiaal en inspirerende informatie over de gedeelde Moluks-Nederlandse geschiedenis, Molukse cultuur en erfgoed. Deze kennisbank biedt informatie voor docenten, leerlingen en geïnteresseerden die op zoek zijn naar betrouwbaar materiaal voor spreekbeurten, kant-en-klare lessen en ideeën om lessen te verrijken. 

Ontdek onze gezamenlijke geschiedenis!

Voor verschillende leeftijden en niveaus

Zoek je informatie om een presentatie te geven over de Molukse geschiedenis aan je medeleerlingen? Wil je als leerkracht een kant-en-klare les vanuit een Moluks perspectief? Deze kennisbank biedt materiaal voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

Het belang van educatie

Wat vind jij?

"Wie zijn geschiedenis kent en zijn culturele rijkdom deelt met de ander, heeft de toekomst. "

Dinah Marijanan

Auteur, speechwriter, voormalig communicatieadviseur, kwartiermaker Moluks overlegorgaan

"Eindelijk is er weer een centrale plek waar docenten lesinformatie over de Molukse gemeenschap kunnen verkrijgen! Mooi dat Molukse Voetstappen dit op een toegankelijke wijze beschikbaar stelt met indrukwekkende vormgeving! "

Aäron Loupatty

Journalist en podcastmaker bij BNR Nieuwsradio

"Onze Molukse geschiedenis moet je vertellen zodat de volgende generaties hun afkomst niet vergeten. D.m.v. fotografie wil ik mijn bedrage leveren. "

Thomas Sohilait

Fotograaf

"Over de KNIL-tijd van mijn opa werd niet gesproken. Toen ik op mijn 24e in zijn voetsporen trad bij Defensie, was zijn trots echter enorm. Ik ben blij met de Kennisbank Molukse Voetstappen. Ik vind het heel waardevol voor mezelf en mijn kinderen, maar eigenlijk is het voor iedereen van belang. "

Diana Tahamata

Koninklijke luchtmacht

"Wat weet de Nederlander van ons Molukkers? Weinig, ondanks 425 jaar gezamenlijke geschiedenis. In mijn activiteiten met ADAK, de tentoonstelling MENYALA in het Drents Museum en het Drents Archief blijkt dit telkens. Molukse Voetstappen borgt de Molukse geschiedenis, cultuur en haar plaats in de Canon van Nederland. "

Anis de Fretes

Oud-redacteur van tijdschrift Tjengkeh, projectleider Schattenberg Verhalen

"Voor mij is het belang van educatie: kennis opdoen, je blik verbreden, over je eigen grenzen heen kijken en kritisch leren denken. "

Augustien Matulessy-Souisa

Voormalig directeur Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers

"De geschiedenis is er vooral om hem onder ogen te zien en er samen van te leren en elkaar te begrijpen. "

Wim Hillenaar

(Voormalig) burgemeester Cuijk

De maatschappij & de klas

Cultuurmakers, ook wel maatschappelijke organisaties of cultuuraanbieders genoemd, brengen unieke perspectieven, achtergronden en ervaringen mee. Zij helpen om de maatschappij in de klas te brengen of om juist contact te leggen met gemeenschappen buiten de schoolmuren. Door deze verbinding te leggen, willen we de ontwikkeling van burgerschap, identiteit, empowerment en begrip bevorderen.

Heb je nog vragen?

Mocht je meer gedetailleerde informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij zijn er om je verder te helpen en je vraag te beantwoorden. Soms is persoonlijk contact de beste manier, dus bellen mag ook. Bedankt voor je interesse en betrokkenheid bij kennisversterking ten aanzien van de Moluks-Nederlandse geschiedenis!

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het materiaal in de kennisbank?

Nee, hoor! Alle lessen en al het materiaal is gratis toegankelijk en gratis te gebruiken. We vinden het wel fijn als je een bronvermelding gebruikt. Zo zetten we samen Molukse Voetstappen op de (educatieve) kaart!

Hoe kan ik mijn kennis versterken?

Deze kennis- en materialenbank biedt naast lesmateriaal ook een tekst met hoofdlijnen van de Molukse geschiedenis en de mogelijkheid tot verdieping d.m.v. deskundigheidsbevordering.  

Kan ik suggesties doen voor nieuw lesmateriaal?

Graag! Molukse Voetstappen is altijd in beweging en we zijn blij met input. We zijn bereikbaar via ons contactformulier, e-mail en telefoon. Kom maar door, hoor! 

Ik heb geen Molukse kinderen in mijn klas, is dit relevant voor mij?

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een persoonlijke band met Nederlands-Indië/Indonesië. Kennis over deze voormalige Nederlandse kolonie is nog niet verankerd in het onderwijs. Dit is niet alleen relevant voor deze groep, onder wie Molukkers, maar voor alle leerlingen die in Nederland wonen en de Nederlandse geschiedenis leren. Zij hebben recht op een zo compleet mogelijk beeld. Of het nu gaat over de VOC, de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog, migratie of andere  gebeurtenissen waar Molukkers deel van uitmaken. Op tal van thema's en lesdoelen kan Molukse Voetstappen aanhaken: wereldoriëntatie, burgerschap, mediawijsheid, Words Matter, multiperspectiviteit, leren van personen van vroeger, integratie & identiteit, cultuur- en erfgoededucatie, kansengelijkheid enz.

Is het aangeboden materiaal didactisch en inhoudelijk getoetst?

Bij Molukse Voetstappen begrijpen wij als geen ander hoe lastig het is om betrouwbaar en bruikbaar lesmateriaal te vinden. Je wilt dat het inhoudelijk en didactisch in orde is en dat daarbij rekening wordt gehouden met actuele maatschappelijke discussies. Wij hebben o.a. gebruik gemaakt van eerder ontwikkeld materiaal van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (LSEM 1988-2014) en dat waar nodig geactualiseerd. Dat betekent dat het materiaal dat je hier vindt een dubbele kwaliteitscontrole heeft gehad. 

Zet de stap om je kijk op de wereld te verbreden